Particulieren

Muller Juridische Diensten kan u bijstaan met juridisch advies, in onderhandelingssituaties en in procedures op verschillende rechtsgebieden. In elke situatie staat een persoonlijke benadering, een praktische blik en een juridisch grondige aanpak voorop.

Voorbeelden van situaties waarin MJD u kan bijstaan zijn:

  • Ruimtelijke ordening en omgevingsrecht : procedures in bezwaar en (hoger) beroep over vergunningen, bestemmingsplannen etc;
  • Geschillen over eigendom, verjaring, erfdienstbaarheden, burenrecht;
  • Huurzaken;
  • Advisering over overeenkomsten of geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten;
  • Geschillen over koop/verkoop, wanprestatie, verborgen gebreken;
  • Het geven van een second opinion over de haalbaarheid van een zaak of over de voorgestelde aanpak door een advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar;
  • Verbreken samenwoning, vermogensrechtelijke gevolgen echtscheiding, begeleiding bij (echtscheidings)mediator.

Vraagt u zich af u of het zin heeft juridische kosten te gaan maken? Wilt u een inschatting van de haalbaarheid van uw zaak? Wilt u weten of MJD iets voor u kan betekenen?

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen.

Petra Muller