Ondernemers

Muller Juridische Diensten ondersteunt ondernemers op juridisch gebied. Voor diverse ondernemers vormt Petra Muller het vaste juridische aanspreekpunt. Veel ondernemers zijn niet gebaat bij een dure, gespecialiseerde, advocaat. Zij hebben veel meer aan een goede jurist die goed thuis is in veel voorkomende rechtsgebieden en snel en zakelijk meedenkt. Petra Muller geeft advies, voert schikkingsonderhandelingen en behandelt kantongerechtsprocedures, bezwaarschriftprocedures en bestuursrechtelijke procedures bij de rechtbank sector bestuursrecht en bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Civiele rechtbankprocedures behandelt zij in nauwe en goede samenwerking met een advocaat.

Voorbeelden van situaties waarin MJD u kan bijstaan zijn:

  • Geschillen over nakoming/uitvoering van overeenkomsten, zoals overeenkomsten van opdracht, koop/verkoop, dienstverlening;
  • Huurgeschillen;
  • Vve-kwesties;
  • Geschillen over eigendom, verjaring, erfdienstbaarheden;
  • Opstellen of controleren van overeenkomsten, actualiseren van algemene voorwaarden, reglementen e.d.;
  • Bezwaar/(hoger) beroep (omgevings)vergunningen;
  • Andere bestuursrechtelijke kwesties, zoals bezwaar/(hoger) beroep bestuurlijke boetes;
  • Het geven van een second opinion over een zaak die bij een advocaat in behandeling is of over een geschil met een rechtsbijstandsverzekeraar over de haalbaarheid van een zaak.

Wilt u meer informatie over de interessante tarieven van MJD, of eens kennis maken?

Neem gerust contact op.

Petra Muller